Lokmat

Lokmat is from Lokmat Group, a Daily news Paper published from Maharashtra.

Lokmat newspaper has seperate sections for Nagpur, Pune, Aurangabad, Nasik, Jalgaon, Mumbai, Ahmed Nagar, Sholapur, Satara, Sangli, Kolhapur, and Akola.

Lokmat Bhavan, Pt. J. Nehru Marg, Nagpur - 440 012
Tel: +91-712-2423527 Fax: +91-712-2445555
Email: lokmat@bom2.vsnl.net.in

Lokmat Bhavan, M.I.D.C. Area, Jalna Road, Aurangabad - 431 210
Tel: +91-240-2486601 / 2485301. Fax: +91-240-2484130, 2485723
Email: dainiklokmat@sancharnet.in

Lokmat Bhavan, Survey No-34/A, Vadgaon-Khurd, Sinhgad Road,
Pune - 411 041
Tel: +91-20-24393001-06 Fax: +91-20-24393008
Email.:advtpune@lokmat.com

Lokmat Bhavan, B-3, M.I.D.C. Area, Ambad, Nashik - 422 010
Tel: +91-253-2385465-67 Fax: +91-253-2385293
Email: lokmatnk_nsk@sancharnet.in

Web : http://www.lokmat.com/